Bài 61 sách giải tích 12 nâng cao trang 118

Vẽ đồ thị hàm số

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Vẽ đồ thị hàm số y=log0,5x. Dựa vào đồ thị hãy giải các bất phương trình sau:

a) log0,5x > 0     b) -3 ≤ log0,5x < -1

LG a

Vẽ đồ thị hàm số \(y = {\log _{0,5}}x\) và giải bất phương trình \( {\log _{0,5}}x > 0\)

Lời giải chi tiết:

* Vẽ đồ thị hàm số \(y = {\log _{0,5}}x\)

TXĐ: \(D = \left( {0; + \infty } \right)\)

a = 0,5 < 1. Hàm số nghịch biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\).

Bảng giá trị: 

* Giải bất phương trình \( {\log _{0,5}}x > 0\)

Từ đồ thị ta thấy:

\({\log _{0,5}}x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1\) (ứng với phần đồ thị ở phía trên trục hoành).

LG b

\( - 3 \le {\log _{0,5}}x \le  - 1\)

Lời giải chi tiết:

\( - 3 < {\log _{0,5}}x <  - 1 \Leftrightarrow 2 < x \le 8\) (ứng với những điểm trên đồ thị có tung độ thuộc nửa khoảng \(\left[ { - 3;1} \right)\)).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close