Bài 60 trang 27 SGK Toán 8 tập 1

Làm tính chia:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Làm tính chia:

LG a.

\({x^{10}}:{( - x)^8}\);

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc:

\({a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\)

\({a^{2k}} = {\left( { - a} \right)^{2k}}\)

\(\left( {m,n,k \in\mathbb N,\,m > n} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\({x^{10}}:{( - x)^8} = {x^{10}}:{x^8} = {x^{10 - 8}}\)\( = {x^2}\)

(Vì \(( - x)^8=( - 1.x)^8\)\(=(-1)^8.x^8=x^8\))

LG b.

\({( - x)^5}:{( - x)^3}\);

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc:

\({a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\)

\({a^{2k}} = {\left( { - a} \right)^{2k}}\)

\(\left( {m,n,k \in\mathbb N,\,m > n} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\({( - x)^5}:{( - x)^3} = {( - x)^{5 - 3}} = {( - x)^2} \)\(= {x^2}\)

(Vì \(( - x)^2=( - 1.x)^2\)\(=(-1)^2.x^2=x^2\))

LG c.

\({( - y)^5}:{( - y)^4}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc:

\({a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\)

\({a^{2k}} = {\left( { - a} \right)^{2k}}\)

\(\left( {m,n,k \in\mathbb N,\,m > n} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\({( - y)^5}:{( - y)^4} = {( - y)^{5 - 4}} = {( - y)^1} \)\(=  - y\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close