Bài 6 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

a) Khối lượng các gốc glyxyl (từ glyxin) chiếm 50% khối lượng của một loại tơ tằm (fibroin) Hãy tính khối lượng glyxin mà các con tằm cần để tạo nên 1kg tơ đó. b) Xác định phân tử khối gần đúng của protein X chứa 0,16% lưu huỳnh, biết rằng phân tử X chỉ chứa 1 nguyên tử lưu huỳnh.

Quảng cáo

Đề bài

a) Khối lượng các gốc glyxyl (từ glyxin) chiếm \(50\%\) khối lượng của một loại tơ tằm (fibroin)

Hãy tính khối lượng glyxin mà các con tằm cần để tạo nên \(1\) kg tơ đó.

b) Xác định phân tử khối gần đúng của protein X chứa \(0,16\%\) lưu huỳnh, biết rằng phân tử X chỉ chứa 1 nguyên tử lưu huỳnh.

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng gốc glyxin trong \(1\) kg tơ là: \(0,5\) kg = \( 500\) (g)

Số gốc glyxin là: \({{500} \over {57}}\)

Khối lượng glyxin để tạo ra 1 kg tơ: \({{500} \over {57}}.75 = 657,89(g).\)

b) Phân tử khối gần đúng của protein \({M_X} = {{32.100} \over {0,16}} = 20000.\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close