Bài 6 trang 71 SGK Hóa học 10

Hãy nêu liên kết hóa học chủ yếu ..

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết:

– Trong mạng tinh thể nguyên tử: liên kết cộng hóa trị.

– Trong mạng tinh thể phân tử: lực tương tác yếu giữa các phân tử.

– Trong mạng tinh thể ion: lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài