Bài 6 trang 60 SGK Hóa học 10

Trong các hợp chất sau đây...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử, kể tên các ion đa nguyên tử đó:

a) H3PO4                b)  NH4NO3              c)   KCl

d) K2SO4             e)  NH4Cl                 f) Ca(OH)2

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

ion đa nguyên tử là ion được tạo nên từ 2 nguyên tố trở nên

Lời giải chi tiết

Các ion đa nguyên tử như sau:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close