Bài 6 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Toán cổ

Quảng cáo

Đề bài

Toán cổ

 

Vừa gà vừa chó

Bó lại cho tròn

Ba mươi sáu con

Một trăm chân chẵn

Hỏi có mấy gà, mấy chó ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số con gà là x (con), số con chó là y (con) \(\left( {x,y \in N} \right)\).

Vì có tất cả 36 con nên ta có phương trình … (1)

Mỗi con gà có 2 chân nên số chân gà là 2x, mỗi con chó có 4 chân nên số chân chó là 4y, tổng cộng có 100 chân nên ta có phương trình … (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}.................\\.................\end{array} \right.\)

Sử dụng phương pháp thế hoặc cộng đại số để giải hệ phương trình. 

Kết luận:…………..

Lời giải chi tiết

Gọi số con gà là x (con), số con chó là y (con) \(\left( {x,y \in N} \right)\).

Vì có tất cả 36 con nên ta có phương trình \(x + y = 36\,\,\left( 1 \right)\)

Mỗi con gà có 2 chân nên số chân gà là 2x, mỗi con chó có 4 chân nên số chân chó là 4y, tổng cộng có 100 chân nên ta có phương trình \(2x + 4y = 100\,\,\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

\(\left\{ \begin{array}{l}x + y = 36\\2x + 4y = 100\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x + y = 36\\x + 2y = 50\end{array} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = 14\\x + y = 36\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = 14\\x = 22\end{array} \right.\)

Vậy có 22 con gà và 14 con chó.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close