Bài 8 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tìm độ dài cạnh của hình chữ nhật có chu vi là 34 cm và chiều dài hơn chiều rộng là 5 cm.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm độ dài cạnh của hình chữ nhật có chu vi là 34 cm và chiều dài hơn chiều rộng là 5 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi chiều dài hình chữ nhật là x (cm), chiều rộng hình chữ nhật là y (cm) \(\left( {x > y > 0} \right)\).

Vì hình chữ nhật có chu vi là 34 cm nên ta có phương trình … (1)

Vì chiều dài hơn chiều rộng là 5 cm nên ta có phương trình … (2) 

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}.................\\.................\end{array} \right.\)

Sử dụng phương pháp thế hoặc cộng đại số để giải hệ phương trình. 

Kết luận:…………..

Lời giải chi tiết

Gọi chiều dài hình chữ nhật là x (cm), chiều rộng hình chữ nhật là y (cm) \(\left( {x > y > 0} \right)\).

Vì hình chữ nhật có chu vi là 34 cm nên ta có phương trình \(2\left( {x + y} \right) = 34 \Leftrightarrow x + y = 17\,\,\left( 1 \right)\)

Vì chiều dài hơn chiều rộng là 5 cm nên ta có phương trình \(x - y = 5\,\,\,\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

\(\left\{ \begin{array}{l}x + y = 17\\x - y = 5\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2x = 22\\x - y = 5\end{array} \right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 11\\y = 6\end{array} \right.\,\,\left( {tm} \right)\)

Vậy chiều dài hình chữ nhật là 11cm, chiều rộng hình chữ nhật là 6cm.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close