Bài 6 trang 18 SGK Hoá học 10

Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau

Quảng cáo

Đề bài

Viết công thức của các loại phân tử đồng(II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau : 

\( _{29}^{65}\textrm{Cu}\),  \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\);  \( _{8}^{16}\textrm{O}\),  \( _{8}^{17}\textrm{O}\),  \( _{8}^{18}\textrm{O}\).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Với \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) có 3 oxit do liên kết với 3 oxit: \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{16}\textrm{O}\);  \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{17}\textrm{O}\); \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{18}\textrm{O}\)

Với \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) có 3 oxit do liên kết với 3 oxi: \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{16}\textrm{O}\);  \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{17}\textrm{O}\);  \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{18}\textrm{O}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close