Bài 6 trang 17 SGK Vật lí 12

Một con lắc đơn khi được thả không vận tốc đầu...

Quảng cáo

Đề bài

Một con lắc đơn khi được thả không vận tốc đầu từ li độ góc α0. Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của quả cầu con lắc là bao nhiêu?

A. \(\sqrt{gl(1-cos\alpha _{0})}\)                                                   

B. \(\sqrt{2glcos\alpha _{0}}\)

C. \(\sqrt{2gl(1-cos\alpha _{0})}\)                                                 

D. \(\sqrt{glcos\alpha _{0}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng \(\displaystyle{1 \over 2}mv_{max}^2 = mgl(1 - cos{\alpha _0})\)

Lời giải chi tiết

Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì thế năng bằng 0, động năng cựa đại (bằng cơ năng): 

\(\begin{array}{l}\dfrac{1}{2}mv_{max}^2 = mgl\left( {1 - c{\rm{os}}{\alpha _0}} \right)\\ \Rightarrow {v_{max}} =  \pm \sqrt {2gl\left( {1 - c{\rm{os}}{\alpha _0}} \right)} \end{array}\)

Đáp án C. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close