Bài 6 trang 161 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các kim loại kiềm thổ?

Quảng cáo

Đề bài

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các kim loại kiềm thổ?

A. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của năng lượng ion hóa

B. Tính khử của kim loại tăng theo chiều giảm của năng lượng ion hóa

C. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của thế điện cực chuẩn

D. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của độ âm điện.

Lời giải chi tiết

Chọn B.

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài