Bài 6 trang 14 SGK Hoá học 10

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008

Quảng cáo

Đề bài

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị \( _{1}^{2}\textrm{H}\)trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ có đồng vị \( _{1}^{2}\textrm{H}\) và \( _{1}^{1}\textrm{H}\))? (Cho khối lượng riêng của nước là 1 g/ml).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Gọi % số nguyên tử đồng vị \( _{1}^{2}\textrm{H}\) là a%:

=> % của nguyên tử đồng vị \( _{1}^{1}\textrm{H}\) là (100-a)%

\( \dfrac{1(100-a)+2a}{100}\) = 1,008 => a = 0,8

Vì D = 1 g/ml

=> Khối lượng của 1ml nước là 1 gam.

\( Phân tử khối_{H_{2}O}\) = 16 + 1,008.2 = 18,016u

=> Khối lượng mol của nước là 18,016 g/mol

Số mol của 1 gam nước là: \(\dfrac{1}{{18,016}} = 0,0555mol\)

Số nguyên tử H có trong 1ml H2O:

\(2.0,0555.6,{022.10^{23}} = 6,{68442.10^{22}}\) nguyên tử

Số nguyên tử \( _{1}^{2}\textrm{H}\) chiếm: \(6,{68442.10^{22}}.\dfrac{{0,8}}{{100}} = 5,{35.10^{20}}\) nguyên tử

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài