Quảng cáo
 • Bài 1 trang 57

  Điểm O trong hình 7 có phải là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác ABC hay không? Hãy giải thích.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 57

  Cho tam giác đều ABC và điểm G như trong hình 8. Hãy chứng minh GA = GB = GC.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 58

  Cho tam giác ABC có góc A bằng \({120^o}\). Các đường trung trực của AB và Ac lần lượt cắt Bc tại M và N. Tính số đo góc MAN.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 58

  Cho tam giác ABC có góc A là góc từ. Các đường trung trực của AB và Ac cắt nhau tại O và lần lượt cắt BC tại E và F. Hãy chứng minh

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 58

  Cho tam giác ABC có đường trung trực cạnh AC đi qua đỉnh B, chứng minh tam giác ABC là tam giác cân

  Xem chi tiết