Bài 6 SGK trang 103 hóa học 12 nâng cao.

Để sản xuất clorin, người ta clo hóa PVC bằng clo. Polime thu được ( có tên là peclorovinyl) chứa 66,7% clo. Giả thiết hệ số polime hóa n không thay đổi sau phản ứng. a) Hãy tính xem trung bình cứ mấy mắt xích trong phân tử PVC thì có một mắt xích bị clo hóa. b) Viết công thức cấu tạo một đoạn phân tử peclorovinyl đã cho ở trên.

Quảng cáo

Đề bài

Để sản xuất clorin, người ta clo hóa PVC bằng clo. Polime thu được ( có tên là peclorovinyl) chứa \(66,7\%\) clo. Giả thiết hệ số polime hóa n không thay đổi sau phản ứng.

a) Hãy tính xem trung bình cứ mấy mắt xích  trong phân tử PVC thì có một mắt xích bị clo hóa.

b) Viết công thức cấu tạo một đoạn phân tử peclorovinyl đã cho ở trên.

Lời giải chi tiết

a) Đặt \(x\) là số mắt xích \( - C{H_2} - CHCl - (hay - {C_2}{H_3}Cl - )\) tham gia phản ứng thế với một phân tử \(C{l_2}\), ta có.

\({C_{2x}}{H_{3x}}C{l_x} + C{l_2} \to {C_{2x}}{H_{3x - 1}}C{l_{x + 1}} + HCl\).

Ta có \(\% Cl={{35,5.\left( {x + 1} \right)} \over {62,5x + 34,5}}.100\% = {{35,5x + 35,5} \over {62,5x + 34,5}} .100\%= {66,7}\%\Rightarrow x \approx 2\)

b) Công thức cấu tạo của một đoạn phân tử gồm hai mắt xích có thể là.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close