Quảng cáo
 • Cô bé bán diêm

  Soạn bài cô bé bán diêm trang 64 SGK Ngữ văn 8 tập 1. Câu 3. Các mộng tưởng của em bé qua các lần quẹt diêm (lò sưởi, bàn ăn, cây thông Nô-en, người bà, hai bà cháu bay đi) diễn ra lần lượt có hợp lí không? Vì sao?

  Xem lời giải
 • Tóm tắt truyện ngắn Cô bé bán diêm An-déc-xen

  Cô bé bán diêm đã chết trong giá rét khi mơ cùng bà bay lên cao mãi.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Trợ từ, thán từ

  Soạn bài Trợ từ, thán từ trang 69 SGK Ngữ văn 8 tập 1. Câu 5: Đặt năm câu với năm thán từ khác nhau

  Xem lời giải
 • Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

  Soạn bài Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự trang 72 SGK Ngữ văn 8 tập 1. Câu 1: Tìm một số đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm trong các tác phẩm đã học như Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Tôi đi học của Thanh Tịnh, Lão Hạc của Nam Cao.

  Xem lời giải

Gửi bài