Quảng cáo
 • pic

  Mục I,II trang 103,104 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải mục I,II đặc điểm sinh học, tầm quan trọng của nấm và ghi nhớ trang 103,104 VBT Sinh học 6: Tại sao khi muốn gây mốc trắng người ta chỉ cần để cơm hoặc bánh mì ở nhiệt độ trong phòng và có thể vẩy thêm ít nước?

 • pic

  Câu hỏi 3 trang 105 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 3 trang 105 VBT Sinh học 6: Kể tên một số nấm có ích và nấm có hại cho người.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 4 trang 105 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 4 trang 105 VBT Sinh học 6: Hãy tìm trong vườn trường hoặc vườn nhà em những cây có bệnh do nấm và quan sát xem cây bị bệnh ở chỗ nào?

Gửi bài