Bài 5 trang 7 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy dùng công thức cấu tạo viết các phương trình phản ứng đã nêu.

Quảng cáo

Đề bài

Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với metanol có axit sunfuric xúc tác người ta thu được metyl salixylic (\({C_8}{H_8}{O_3}\)) dùng làm thuốc xoa bóp giảm đau. Cho axit salixylic phản ứng với anhiđrit axetic

\({(C{H_3}CO)_2}O\), thu được axit axetylsalixylic (\({C_9}{H_8}{O_4}\) ) dùng làm thuốc cảm (aspirin).

a) Hãy dùng công thức cấu tạo viết các phương trình phản ứng đã nêu.

b) Viết phương trình phản ứng của metyl salixylic và axit axetylsalixylic với dung dịch NaOH.

Lời giải chi tiết

a)

b)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close