Bài 5 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao

Trình bày cách để tách riêng mỗi chất khỏi hỗn hợp sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày cách để tách riêng mỗi chất khỏi hỗn hợp sau đây:

a) Hỗn hợp khí: \(C{H_4},C{H_3}N{H_2}.\)

b) Hỗn hợp lỏng: \({C_6}{H_6},{C_6}{H_5}OH,{C_6}{H_5}N{H_2}\)

Lời giải chi tiết

a) Cho hỗn hợp khí \(C{H_4},C{H_3}N{H_2}\) qua dung dịch \(HCl\) dư, \(C{H_3}N{H_2}\) bị hấp thụ. Tách được \(C{H_4}\).

 \(C{H_3}N{H_2} + HCl \to {\left[ {C{H_3}N{H_3}} \right]^ + }C{l^ - }\)

Sau đó cho dung dịch \(NaOH\) dư vào dung dịch , đun nhẹ , tách thu được \(C{H_3}N{H_2}.\)

 \({\left[ {C{H_3}N{H_3}} \right]^ + }C{l^ - } + NaOH \to C{H_3}N{H_2} \uparrow  + NaCl + {H_2}O.\)

b) - Cho hỗn hợp lỏng gồm \({C_6}{H_6},{C_6}{H_5}OH,{C_6}{H_5}N{H_2}\) tác dụng với dung dịch \(HCl\). Anilin tham gia phản ứng tạo muối tan trong nước , tách lớp ,nằm bên dưới, chiết được \({\left[ {{C_6}{H_5}N{H_3}} \right]^ + }C{l^ - }\) ra khỏi hỗn hợp \({C_6}{H_6}, {C_6}{H_5}OH.\)

 \({C_6}{H_5}NH_2 + HCl \to {\left[ {{C_6}{H_5}N{H_3}} \right]^ + }C{l^ - }.\)

- Cho dung dịch \(NaOH\) dư vào dung dịch muối amoni, anilin tách lớp nổi lên trên, chiết thu được anilin.

 \({\left[ {{C_6}{H_5}N{H_3}} \right]^ + }C{l^ - } + NaOH \to {C_6}{H_5}N{H_2} + NaCl + {H_2}O.\)

- Cho hỗn hợp còn lại gồm \({C_6}{H_6},{C_6}{H_5}OH\) tác dụng với dung dịch \(NaOH\) dư, phenol tham gia phản ứng tạo muối tan trong nước, tách lớp, nằm bên dưới, chiết thu được benzen .

 \({C_6}{H_5}OH + NaOH \to {C_6}{H_5}ONa + {H_2}O\)

Sục khí \(C{O_2}\) dư vào dung dịch muối natri, phenol tách lớp nổi nên trên, chiết thu được phenol.

 \({C_6}{H_5}ONa + C{O_2} + {H_2}O \to {C_6}{H_5}OH + NaHC{O_3}\)

loigiaihay.com

 • Bài 6 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao

  Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch của các chất trong từng dãy sau:

 • Bài 7 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao

  Hãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau: a) Rửa lọ đựng anilin. b) Khử mùi tanh của cá trước khi nấu . Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) là của hỗn hợp các amin ( nhiều nhất là trimetylamin)và một số chất khác.

 • Bài 8 trang 61 SGK hóa học lớp 12 nâng cao

  Khi chưng cất nhựa than đá, người ta được một phân đoạn chứa phenol và anilin hòa tan trong ankylbenzen(dung dịch A) . Sục khí hidro clorua vào 100ml dung dịch A thì thu được 1,295 gam kết tủa. Nhỏ từ từ nước brom vào 100ml dung dịch A và lắc kĩ cho đến khi ngừng tạo kết tủa trắng thì hết 300 gam nước brom 3,2% . Tính nồng độ mol của anilin và phenol trong dung dịch A.

 • Bài 4 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao

  a) Vì sao amin dễ tan trong nước hơn so với dẫn xuất halogen có cùng số nguyên tử C trong phân tử?

 • Bài 3 trang 61 SGK hóa học lớp 12 nâng cao

  Khái niệm “ bậc” của amin khác với khái niệm “ bậc “ của ancol và dẫn xuất halogen như thế nào? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân , chỉ rõ bậc của các amin có cùng công thức phân tử sau:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close