Bài 5 trang 60 SGK Hóa học 10

So sánh số electron

Quảng cáo

Đề bài

So sánh số electron trong các cation sau : Na+, Mg2+, Al3+

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Nhớ số hiệu nguyên tử của các nguyên tố Na, Mg, Al => số e tương ứng của các nguyên tố này

+ Lấy số e tương ứng của Na, Mg, Al trừ đi 1e, 2e, 3e là ra số e của các cation Na+, Mg2+, Al3+

Lời giải chi tiết

Vì ZNa = 11 \( \to\) Na có 11e \( \to\) Na+ có 11 - 1 = 10e

ZMg = 12 \( \to\) Mg có 12e \( \to\) Mg2+ có 12 – 2 = 10e

ZAl = 13 \( \to\) Al có 13e \( \to\) Al3+ có 13 – 3 = 10e

Các ion Na+, Mg2+, Al3+  đều có 10 electron

=> Số electron của các cation này bằng nhau

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close