Bài 5 trang 51 SGK Hóa học 10

Dựa vào vị trí của nguyên tố Br

Quảng cáo

Đề bài

a) Dựa vào vị trí của nguyên tố Br (Z = 35) trong bảng tuần hoàn, hãy nêu các tính chất sau:

- Tính kim loại hay tính phi kim.

- Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi và với hiđro.

- Công thức hợp chất khí của brom với hiđro.

b) So sánh tính chất hóa học của Br với Cl (Z = 17) và I (Z = 53).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a)

- Br có 7e lớp ngoài cùng nên là phi kim.

- Hóa trị cao nhất với oxi là VII, hóa trị trong hợp chất khí với hiđro là I.

- Công thức hợp chất khí của brom với hiđro: HBr.

b) Tính phi kim: Cl > Br > I.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close