Bài 5 trang 30 SGK Hoá học 10

Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau :

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau :

a) 2s ;    b) 3p ;    c) 4s ;   d) 3d.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số electron tối đa ở các phân lớp s, p, d, f tương ứng là 2, 6, 10, 14.

Lời giải chi tiết

Số electron tối đa ở các phân lớp s, p, d, f tương ứng là 2, 6, 10, 14. Do đó, ta có:

a) 2s có tối đa 2e.

b) 3p có tối đa 6e.

c) 4s có tối đa 2e.

d) 3d có tối đa 10e.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close