Bài 5 trang 23 SGK Đại số 10

Giải bài 5 trang 23 SGK Đại số 10. Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi

LG a

\(\root 3 \of {217} :{13^5}\) với kết quả có \(6\) chữ số thập phân;

Lời giải chi tiết:

Nếu dùng máy tính CASIO fx-500 MS ta làm như sau

Ấn 

Ấn liên tiếp phím   cho đến khi màn hình hiện ra

Ấn liên tiếp  để lấy chữ số thập phân.

Kết quả hiện ra trên màn hình là \(0.000016\).

LG b

\(\left( {\root 3 \of {42}  + \root 3 \of {37} } \right):{14^5}\) với kết quả có \(7\) chữ số thập phân;

Lời giải chi tiết:

Kết quả \(0.0000127\)

LG c

\({\left[ {{{(1,23)}^5} + \root 3 \of { - 42} } \right]^9}\) với kết quả có \(5\) chữ số thập phân.

Lời giải chi tiết:

Kết quả: \(-0,02400\).

Chú ý: Đối với các loại máy tính CASIO fx–570 trở lên và VINACAL, một số chức năng có cách ấn khác với CASIO fx–500MS. Cụ thể:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5. Số gần đúng. Sai số
Gửi bài