Bài 5 trang 18 SGK Hoá học 10

Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể

Quảng cáo

Đề bài

Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi, biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể bằng 25,87 cm3.

(Cho biết : Trong tinh thể, các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Vnguyên tử canxi = \( \dfrac{25,87}{6,022.10^{23}}.\dfrac{74}{100}\) = 3,179.10-23cm3.

Vnguyên tử Ca  = \( \dfrac{4}{3}\)πr= 3,179.10-23cm3.

r = \( \left ( \dfrac{3,179.10^{-23}}{\dfrac{4}{3}\prod } \right )^{\dfrac{1}{3}}\) = 1,965.10-8 cm = 0,1965nm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài