Bài 5 trang 176 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Khử hoàn toàn 16 gam bột Fe2O3 bằng bột nhôm. Hãy cho biết: a) Khối lượng bột nhôm cần dùng b) Khối lượng của những chất sau phản ứng.

Quảng cáo

Đề bài

Khử hoàn toàn \(16\) gam bột \(F{e_2}{O_3}\) bằng bột nhôm. Hãy cho biết:

a) Khối lượng bột nhôm cần dùng

b) Khối lượng của những chất sau phản ứng.

Lời giải chi tiết

a)      Ta có:

\(\eqalign{
& {n_{F{e_2}{O_3}}} = {{16} \over {160}} = 0,1(mol). \cr 
& F{e_2}{O_3} + 2Al\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow A{l_2}{O_3} + 2Fe. \cr 
& \cr} \)

    \(0,1\;\; \to 0,2 \;\;\to\; 0,1\;\;\;\; \to \;0,2\)

Khối lượng \(Al\) đã dùng là: \({m_{Al}} = 0,2.27 = 5,4\) (g).

b) Khối lượng \(A{l_2}{O_3}\) tạo thành:

 \({m_{A{l_2}{O_3}}} = 0,1.102 = 10,2(g).\)

c) Khối lượng \(Fe\) tạo thành:

 \({m_{Fe}} = 0,2.56 = 11,2(g).\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close