Bài 5 trang 161 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Năng lượng ion hóa và thế điện cực chuẩn của các kim loại kiềm thổ liên quan như thế nào đến tính khử của kim loại này?

Quảng cáo

Đề bài

Năng lượng ion hóa và thế điện cực chuẩn của các kim loại kiềm thổ liên quan như thế nào đến tính khử của kim loại này?

Lời giải chi tiết

- Năng lượng ion hóa ảnh hưởng đến tính khử  của nguyên tử kim loại kiềm thổ.

 Năng lượng ion hóa của kim loại kiềm thổ nhỏ nên tính khử mạnh.

- Thế điện cực chuẩn \(E_{{M^{2 + }}/M}^0\)ảnh hưởng đến tính khử của nguyên tử kim loại kiềm thổ.

\(E_{{M^{2 + }}/M}^0\) của kim loại kiềm thổ có giá trị nhỏ nên kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh.

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài