Bài 5 trang 154 SGK Hóa học 10

Cho 6g kẽm hạt vào một cốc đựng...

Quảng cáo

Đề bài

Cho 6 g kẽm hạt vào một cốc đựng dung dịch H2SO4 4M (dư) ở nhiệt độ thường.

Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc độ phản ứng biến đổi như thế nào (tăng lên, giảm xuống hay không đổi) ?

a) Thay 6 g kẽm hạt bằng 6 g kẽm bột.

b) Thay dung dịch H2SO4 4M bằng dung dịch H2SO4 2M.

c) Thực hiện phản ứng ở nhiệt độ phản ứng là 500C.

d) Dùng thể tích dung dịch H2SO4M lên gấp đôi ban đầu.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Tốc độ phản ứng tăng lên do diện tích bề mặt tăng.

b) Tốc độ phản ứng giảm xuống do giảm nồng độ chất phản ứng.

c) Tốc độ phản ứng tăng do nhiệt độ tăng.

d) Tốc độ phản ứng không thay đổi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài