Bài 5 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao.

Ion Na+ có tồn tại hay không, nếu nếu ta thực hiện hoàn toàn các quá trình hóa học và điện hóa học sau đây?

Quảng cáo

Đề bài

Ion \(N{a^ + }\) có tồn tại hay không, nếu ta thực hiện hoàn toàn các quá trình hóa học và điện hóa học sau đây?

a) \(NaOH\) tác dụng với dung dịch \(HCl\) ?

b) \(NaOH\) tác dụng với dung dịch \(CuC{l_2}\) ?

c) Phân hủy \(NaHC{O_3}\) bằng nhiệt ?

d) Điện phân \(NaOH\) nóng chảy ?

e) Điện phân dung dịch \(NaOH\) ?

g) Điện phân \(NaOH\) nóng chảy ?

Giải thích cho câu trả lời và viết phương trình hóa học minh họa.

Lời giải chi tiết

a) \(NaOH\) tác dụng với dung dịch \(HCl\):

\(NaOH + HCl \to  NaCl + {H_2}O\)

\( \Rightarrow \) Ion \(N{a^ + }\) không thay đổi.

b) \(NaOH\) tác dụng với dung dịch \(CuC{l_2}\):

\(2NaOH\) +\( CuC{l_2}\) \( \to 2 NaCl\) +\(Cu{(OH)_2}\)\( \downarrow \) 

\( \Rightarrow \) Ion \(N{a^ + }\) không thay đổi.

c) Phân hủy \(NaHC{O_3}\) bằng nhiệt:

\(2NaHC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow N{a_2}C{O_3} + C{O_2} \uparrow + {H_2}O\)

\( \Rightarrow \) Ion \(N{a^ + }\) không thay đổi.

d) Điện phân nóng chảy \(NaOH\): 

\(4NaOH\buildrel {dpnc} \over
\longrightarrow 4Na + {O_2} \uparrow + 2{H_2}O.\)

Ion \(N{a^ + }\) bị khử thành kim loại nguyên tử \(Na\).

e) Điện phân dung dịch \(NaOH\):

\(2{H_2}O\buildrel {dpnc} \over
\longrightarrow {O_2} + 2{H_2} \)

\(\Rightarrow \) Ion \(N{a^ + }\) không thay đổi.

f) Điện phân nóng chảy \(NaCl\):

\(2NaCl\buildrel {dpnc} \over
\longrightarrow 2Na + C{l_2}\)

\( \Rightarrow \) Ion \(N{a^ + }\) bị khử thành nguyên tử kim loại \(Na\).

loigiaihay.com

 • Bài 6 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao.

  Hãy chọn 2 kim loại khác nhau, cùng nhóm với kim loại natri và so sánh tính chất của những kim loại này với natri về những mặt sau:

 • Bài 7 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao.

  Dựa vào khối lượng riêng của các kim loại kiềm (xem bảng 6.1) để tính thể tích mol nguyên tử của chúng ở trạng thái rắn. Có nhận xét gì về sự biến đổi thể tích mol nguyên tử với sự biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tố kim loại kiềm?

 • Bài 4 trang 153 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

  Hãy giải thích vì sao kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ, nhiệt độ nóng chảy thấp và năng lượng ion hóa thấp.

 • Bài 3 trang 152 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

  Kim loại Na ở nhiệt độ cao tác dụng với khí oxi khô và dư, tạo ra peoxit. Khi hợp chất này tác dụng với nước, thu được dung dịch natri hiđroxit. Người ta cũng có thể thu được dung dịch natri hiđroxit bằng cách cho kim loại natri tác dụng với nước. Viết các phương trình hóa học.

 • Bài 2 trang 152 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

  Câu nào sau đây mô tả đúng sự biến đổi tính chất của các kim loại kiềm theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần?

Quảng cáo
close