Bài 5 trang 14 SGK Hoá học 10

Đồng có hai đồng vị

Quảng cáo

Đề bài

Đồng có hai đồng vị \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) và \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\). Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm của mỗi đồng vị.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Gọi x là thành phần % của đồng vị 65Cu. Ta có :

\( \dfrac{65x+63(100-x)}{100} = 63,54\)

\(\eqalign{ &  \Leftrightarrow 65x + 63\left( {100 - x} \right) = 6354  \cr  &  \Leftrightarrow 65x + 6300 - 63x = 6354  \cr  &  \Leftrightarrow 2x = 54  \cr  &  \Leftrightarrow x = 54:2  \cr &  \Leftrightarrow x = 27 \cr} \)

Vậy thành phần 63Cu là 73%; 65Cu 27%

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài