Quảng cáo
 • pic

  Giải bài tập Bài 5 trang 13 SGK GDCD lớp 6

  Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho mọi người có tự do và được phát triển. Nếu một tập thể làm nhiệm vụ không có tổ chức, kỉ luật, ai muốn làm gì thì làm thì sẽ trở thành hỗn loạn.

 • pic

  Trả lời gợi ý Bài 5 trang 13 SGK GDCD lớp 6

  Những việc làm đó chứng tỏ mặc dù là Chủ tịch nước nhưng mọi cử chỉ của Bác Hồ đã thể hiện sự tôn trọng luật lệ chung được đặt ra cho mọi công dân.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài