Bài 5 SGK trang 99 hóa học 12 nâng cao.

Một loại cao su lưu hóa chứa 2% lưu huỳnh. Hỏi cứ khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đisunfua-S-S, giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su?

Quảng cáo

Đề bài

Một loại cao su lưu hóa chứa \(2\%\) lưu huỳnh. Hỏi cứ khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đisunfua-S-S, giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su?

Lời giải chi tiết

 

Đặt \(x\) là số măt xích giữa hai cầu đisunfua     

Một cầu nối đisufua-S-S sẽ làm cho một mắt xích tăng thêm \(32.2-1.2\) gam.

Ta có: \({{64} \over {68x + 64 - 2}}.100 = 2. \Rightarrow x = 46\) ( mắt xích)

loigiaihay.com

Quảng cáo
close