Bài 5 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao

Hãy cho biết vị trí của những nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn. Vị trí của kim loại có tính khử mạnh nhất và vị trí của phi kim có tính oxi hóa mạnh nhất. Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử hai nguyên tố này.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết vị trí của những nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn. Vị trí của kim loại có tính khử  mạnh  nhất  và vị trí của phi kim có tính oxi hoá mạnh nhất. Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử hai nguyên tố này.

Lời giải chi tiết

* Vị trí của những nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn:
- Nhóm IA và IIA (trừ H).
- Nhóm IIIA (trừ Bo).
- Một phần nhóm IVA, VA, VIA.
- Các nhóm B.
- Họ lantan và actini

* Về nguyên tắc kim loại có tính khử mạnh nhất: Fr (Franxi): \(\left[ {Rn} \right]7{s^1}\). Tuy nhiên Fr là nguyên tố phóng xạ không nghiên cứu trong chương trình phổ thông, nên kim loại có tính khử mạnh nhất là \(Cs\left( {Xesi} \right)\left[ {Xe} \right]6{s^1}.\)

- Phi kim có tính oxi hoá mạnh nhất: \(F\left( {Flo} \right):\left[ {He} \right]2{s^2}2{p^5}\).

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close