Bài 5 mục III trang 24 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 5 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 24 VBT Sinh học 9: Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST của tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau

Quảng cáo

Đề bài

Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST của tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau:

A. 4

B. 8

C. 16

D. 32

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định trạng thái của NST ở kì sau => số lượng NST

Lời giải chi tiết

- Tế bào ruồi giấm có 2n = 8 ⇔ 8 NST đơn,

- Ở kì trung gian 8 NST đơn đã được nhân đôi trở thành 8 NST kép, đến kì sau hai crômatit của mỗi NST kép đã tách nhau ở tâm động và hình thành 16 NST đơn. Như vậy, khi tế bào ruồi giấm đang ở kì sau nguyên phân thì nó sẽ có 16 NST đơn.

Chọn đáp án C. 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close