Quảng cáo
 • pic

  Kết nối bài học trang 70 SBT Hướng dẫn học tin học 4

  Giải phần kết nối bài học trang 70 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy thực hiện các yêu cầu sau : a. Lập một thời khóa biểu với nội dung là các môn học trong tuần của em ở trường...

 • pic

  Bài tập thực hành trang 70 SBT Hướng dẫn học tin học 4

  Giải phần bài tập thực hành trang 70 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy tạo bài trình chiếu với các yêu cầu sau : a. Giới thiệu về chủ đề “Một số loại biển báo giao thông đường bộ” ...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài