Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 13 SBT sử 6

  Giải bài tập 1 trang 13 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 14 SBT sử 6

  Giải bài tập 2 trang 14 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 14 SBT sử 6

  Giải bài tập 3 trang 14 sách bài tập Lịch sử 6. Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

 • pic

  Bài 4 trang 14 SBT sử 6

  Giải bài tập 4 trang 14 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

 • pic

  Bài 5 trang 15 SBT sử 6

  Giải bài tập 5 trang 15 sách bài tập Lịch sử 6. Đời sống của các giai cấp chủ nô, nô lệ ở Hi Lạp và Rô-ma cổ đại

 • pic

  Bài 6 trang 15 SBT sử 6

  Giải bài tập 6 trang 15 sách bài tập Lịch sử 6. Chế độ chiếm hữu nô lệ là gì?

Gửi bài Gửi bài