Quảng cáo
 • pic

  Mục 1,2,3, ghi nhớ trang 98,99 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải mục 1,2,3 đa dạng thực vật là gì, tình trạng đa dạng thực vật ở Việt Nam, các biện pháp bảo vệ đa dạng thực vật và ghi nhớ trang 98,99 VBT Sinh học 6: Tìm một số ví dụ về biểu hiện đa dạng của thực vật (ví dụ ngành Hạt kín).(Xem lại trang 135,136 mục Em có biết SGK)

 • pic

  Câu hỏi 3 trang 99 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 3 trang 99 VBT Sinh học 6: Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?

 • Quảng cáo

Gửi bài