Quảng cáo
 • pic

  Mục 1,2,3 trang 93,94 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải mục 1,2,3 thực vật giúp giữ đất chống xói mòn, góp phần hạn chế ngập lụt hạn hán, bảo vệ nguồn nước ngầm và ghi nhớ trang 93,94 VBT Sinh học 6: Quan sát H.47.1,H.47.2 SGK, hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở nơi B khi có mưa ? Vì sao?

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 94 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 1 trang 94 VBT Sinh học 6: Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 3 trang 94 Vở bài tập Sinh học 6

  Giải câu hỏi 3 trang 94 VBT Sinh học 6: Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt hạn hán như thế nào?

Gửi bài