Bài 4 trang 9 SGK Hoá học 10

Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về khối lượng nguyên tử Tại đây

Lời giải chi tiết

Ta có: 

me = 9,1094.10-31

mp = 1,6726.10-27

mn = 1,6748.10-27

Tỉ số về khối lượng của electron so với proton

         \( \dfrac{9,1094.10^{-31}}{1,6726.10^{-27}}=\dfrac{1}{1836}\)

Tỉ số về khối lượng của electron với nơtron

          \( \dfrac{9,1094.10^{-31}}{1,6748.10^{-27}}=\dfrac{1}{1839}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 1. Thành phần nguyên tử
Quảng cáo
list
close
Gửi bài