Bài 4 trang 87 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho biết

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết \({\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} = \dfrac{1}{3}\). Tính cosx, tanx, cotx.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các hệ thức lượng giác cơ bản để tính.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}{\sin ^2}x + {\cos ^2}x = 1\\ \Rightarrow \cos x = \sqrt {1 - {{\sin }^2}x} \\\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= \sqrt {1 - {{\left( {\dfrac{1}{3}} \right)}^2}}  = \dfrac{{2\sqrt 2 }}{3}\\\tan x = \dfrac{{\sin x}}{{\cos x}} = \dfrac{1}{{2\sqrt 2 }} = \dfrac{{\sqrt 2 }}{4}\\\cot x = \dfrac{{\cos x}}{{\sin x}} = 2\sqrt 2 \end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài