Bài 4 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức là: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được những tripeptit nào có chứa phenylalanin (Phe)?

Quảng cáo

Đề bài

Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó làm một nonapeptit có công thức là:

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg

Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được những tripeptit nào có chứa phenylalanin (Phe)?

Lời giải chi tiết

Gly-Phe-Ser, Pro-Phe-Arg, Ser-Pro-Phe, Pro-Gly-Phe, Phe-Ser-Pro.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close