Bài 4 trang 76 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 4 trang 76 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Trong các kim loại sau, kim loai nào có độ cứng tốt nhất?

A. Na.                         B. Fe.

C. Cr.                          D. Cu.

Lời giải chi tiết

Cr là kim loại cứng nhất

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài