Bài 4 trang 71 SGK Hóa học 10

Hãy đưa ra một số thí dụ ..

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy đưa ra một số thí dụ chất có mạng tinh thể nguyên tử, chất có mạng tinh thể phân tử.

b) So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai loại tinh thể nói trên. Giải thích?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Chất có mạng tinh thể nguyên tử: ví dụ : kim cương

Chất có mạng tinh thể phân tử: ví dụ: nước đá, iot, phân tử O2, N2

b)

Nhiệt độ nóng chảy của tinh thể nguyên tử lớn hơn so với tinh thể phân tử.

Vì lực liên kết cộng hóa trị trong tinh thể nguyên tử rất lớn nên tinh thể nguyên tử rất bền, khó nóng chảy, bay hơi  còn trong tinh thể phân tử, các phân tử hút nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử nên dễ nóng chảy, bay hơi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài