Bài 4 trang 7 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế etyl axetat?

Quảng cáo

Đề bài

Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế etyl axetat?

A. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm và axit sunfuric đặc.

B. Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, rượu trắng và axit sunfuric đặc.

C. Đun sôi hỗ hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc trong cố thủy tinh chịu nhiệt.

D. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đăc.

Lời giải chi tiết

Chọn D

Do các chất phản ứng và sản phẩm dễ bay hơi nên phải đun hồi lưu.

Phải sử dụng các chất có hàm lượng lớn nên đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic có xúc tác axit sunfuric đặc chứ không dùng giấm ăn và rượu trắng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close