Bài 4 trang 60 SGK Hóa học 10

Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử oxi thu 2e.

Quảng cáo

Đề bài

Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử oxi thu 2e.

\(\begin{gathered}
a)\,{}_1^2{H^ + },{}_{18}^{40}Ar,{}_{17}^{35}C{l^ - },{}_{26}^{56}F{e^{2 + }} \hfill \\
b){}_{20}^{40}C{a^{2 + }},{}_{16}^{32}{S^{2 - }},{}_{13}^{27}A{l^{3 + }} \hfill \\
\end{gathered} \)

Số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử và ion sau:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({}_Z^AX\)

Với X là kí hiệu hóa học của nguyên tố

A là số khối

Z là số hiệu nguyên tử 

Chú ý: số e = số p= số nguyên tử Z

           số n = A - Z

Lời giải chi tiết

số p= số nguyên tử Z

số n = A - Z

a)

\({}_1^2{H^ + }\)  có số p: 1 ; số e: 0; số n: 1

\({}_{18}^{40}Ar\)  có số p: 18; số e: 18; số n: 22

\({}_{17}^{35}C{l^ - }\)  có số p: 17; số e: 18; số n: 18

\({}_{26}^{56}F{e^{2 + }}\) có số p: 26; số e: 24; số n: 30

b)

\({}_{20}^{40}C{a^{2 + }}\) có số p: 20; số e: 18; số n: 20

\({}_{16}^{32}{S^{2 - }}\) có số p: 16; số e: 18; số n: 16

\({}_{13}^{27}A{l^{3 + }}\) có số p: 13; số e: 10; số n: 14 
 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close