Bài 4 trang 58 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 4 trang 58 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện thí nghiệm như hình 1.67 bên dưới:

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng.

b) Tính khối lượng đồng bám vào trên bề mặt đinh sắt.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học

\(Fe\,\,\, + \,\,CuS{O_4}\,\,\, \to \,\,\,\,FeS{O_4}\,\,\, + \,\,\,Cu\) 

b) Đặt khối lượng đinh sắt ban đầu là x gam, đinh sắt lúc sau là y gam

Gọi a là số mol Fe phản ứng

Phương trình hóa học

\(\eqalign{
&\;\;\;\;\;Fe\, + \,CuS{O_4}\, \to \,FeS{O_4}\,+ \,Cu \cr
& pu:\,a\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,a\,\,\,\,mol \cr} \) 

Theo phương trình: nCu = a mol

Cu sinh ra sẽ bám vào đinh sắt, do đó ta có: 

\(\eqalign{
& {m_\text{đinh sắt sau}} - {m_\text{đinh sắt ban đầu}} = {m_{Cu}} - {m_{Fe\,\,pứ}} \cr
& \Rightarrow y - x = 64.a\, - \,56a \cr
& \Rightarrow a = {{y - x} \over 8}\,\,\,mol \cr} \)

Khối lượng đồng bám trên bề mặt đinh sắt là:

\({m_{Cu}} = 64.a = 64.\dfrac{y - x}{ 8}\,\,gam\)

Thay số sẽ tính được khối lượng đồng bám vào đinh sắt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close