Bài 4 trang 54 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 4 trang 54 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công thức hóa học là Fe2O3, em hãy chọn công thức hóa học đúng của Fe với nhóm SO4­.

A. FeSO4­.                      B. Fe2SO4               

C. Fe(SO4)2                D. Fe2(SO4)3              E. Fe3(SO4)2

Lời giải chi tiết

Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close