Bài 4 trang 50 SGK Sinh học 9

Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:

Quảng cáo

Đề bài

Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:

Mạch 1: A-G-T-X-X-T

Mạch 2: T-X-A-G-G-A

Viết cấu trúc của 2 đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nguyên tắc bổ sung (A-T; G-X) - Trong quá trình nhân đôi mạch mới sẽ được tổng hợp ngay trên 2 mạch của ADN mẹ => Kết quả ADN có một mạch mới và 1 mạch từ ADN mẹ 

Lời giải chi tiết

Phân tử ADN con có cấu trúc và trình tự nucleotit giống với phân tử ADN mẹ:

ADN con 1:- Mạch 1 (cũ): A-G-T-X-X-T

                 - Mạch mới:    T-X-A-G-G-A

ADN con 2: - Mạch 2 (cũ): T-X-A-G-G-A

                 - Mạch mới:     A-G-T-X-X-T

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close