Bài 4 trang 44 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 4 trang 44 VBT toán 9 tập 2. Cho hai hàm số y=3/2x^2 và y=-3/2x^2. Điền vào những ô trống (…) ở các bảng sau rồi vẽ hai đồ thị ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai hàm số \(y = \dfrac{3}{2}{x^2},\,\,y =  - \dfrac{3}{2}{x^2}\) . Điền vào những ô trống (…) ở các bảng sau rồi vẽ hai đồ thị trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

Nhận xét về tính đối xứng của hai đồ thị đối với trục Ox.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị của \(x\) vào hàm số cho trước để tính giá trị \(y.\)

Từ đó nhận xét về tính đối xứng của hai đồ thị 

Lời giải chi tiết

Vẽ đồ thị:

+) Vẽ đồ thị hàm số \(y=\dfrac{3}{2}x^2\)

Quan sát bảng trên ta thấy đồ thị đi qua các điểm: 

\(A(-2; 6);\ B{\left(-1; \dfrac{3}{2}\right)};\ O(0; 0);\ C{\left(1; \dfrac{3}{2}\right)};\ D(2; 6)\)

+) Vẽ đồ thị hàm số \(y=-\dfrac{3}{2}x^2\)

Quan sát bảng trên ta thấy đồ thị đi qua các điểm: 

\(A'(-2; -6);\ B'{\left(-1; -\dfrac{3}{2}\right)};\ O(0; 0);\)

\(\ C'{\left(1; -\dfrac{3}{2}\right)};\ D'(2; -6)\)

Hai đồ thị đối xứng nhau qua trục hoành.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close