Bài 4 trang 41 SGK Sinh học 9

Tại sao người ta có thế điểu chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi ? Điều đó có ý nghĩa gì trường thực tiễn ?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao người ta có thế điểu chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi? Điều đó có ý nghĩa gì trường thực tiễn?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỷ lệ đực cái được xác định bởi tỷ lệ NST giới tính trong thụ tinh và chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố môi trường.

Lời giải chi tiết

Người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi nhờ nắm được cơ chế chính xác định giới tính và các yếu tố ảnh hưởng tới sự phân hóa giới tính ở vật nuôi như hoocmon sinh dục, nhiệt độ, ánh sáng,…

Điều này giúp tăng năng suất trong chăn nuôi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close