Bài 4 trang 40 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Hiđrocacbon nào sau đây vừa có liên kết đơn và liên kết đôi trong phân tử?

Quảng cáo

Đề bài

Hiđrocacbon nào sau đây vừa có liên kết đơn và liên kết đôi trong phân tử?

A. Metan.                          B. Etilen.

C. Axetilen.                       D. Benzen.

Lời giải chi tiết

Metan

Etilen

Axetilen

Benzen

 

Metan chỉ chứa kiên kết đơn

 

Etilen vừa có liên kết đơn, vừa có liên kết đôi

\(H - C \equiv C - H\)

Axetilen vừa chứa liên kết đơn, vừa chứa liên kết ba

 

Benzen vừa có liên kết đơn, vừa có liên kế đôi

 \(\Rightarrow\) Đáp án B hoặc D đều được.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài