Bài 4 trang 30 SGK Hoá học 10

Vỏ electron của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi:

Quảng cáo

Đề bài

Vỏ electron của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi :

a) Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron ?

b) Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron ?

c) Nguyên tố đó là nguyên tố kim loại hay phi kim ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó.

- Xác định số lớp electron, số electron lớp ngoài cùng, xác định nguyên tố đó là nguyên tố kim loại hay phi kim.

Lời giải chi tiết

Cấu hình electron : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2.

a) Nguyên tử có 4 lớp electron.

b) Lớp ngoài cùng có 2 electron.

c) Do nguyên tử nguyên tử có 2e lớp ngoài cùng nên nguyên tố đó là kim loại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close