Bài 4 trang 193 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Một thanh dẫn diện tịnh tiến

Quảng cáo

Một thanh dẫn diện tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ bằng 0,4T. Vectơ vận tốc của thanh hợp với đường sức từ một góc 30°. Thanh dài 40cm. Một vôn kế nối với hai đầu thanh chỉ 0,2V. Tính tốc độ của thanh.

Giải

Từ trường đều B = 0,4 (T)

\(\theta = \left( {\widehat {\overrightarrow v ,\overrightarrow B }} \right) = {30^0}\)                                           

l = 40cm = 0,4 m

Vôn kế chỉ 0,2 (V).

Vì điện trở của thanh rất nhỏ, do đó chỉ số của vôn kế cho ta giá trị suất điện động cảm ứng trong thanh: \(\left| {{e_C}} \right| = 0,2\left( V \right)\)

Áp dung công thức:  

\(\left| {{e_C}} \right| = {\rm{ }}Blvsin\theta {\rm{ }} = > v{\rm{ }} = {{\left| {{e_C}} \right|} \over {Bl\sin \theta }}\)

Thay số:  \(v = {{0,2} \over {0,4 \times 0,4 \times \sin {{30}^0}}} = 2,5\left( {m/s} \right)\)

 Loigiaihay.com


Quảng cáo

Gửi bài